Informuję, że 9 listopada 2018r. wpłynęła do GOPS w Świętajnie petycja od podmiotu: Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa. Na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018, poz. 870) publikujemy tę petycję w formie załączonego pliku (tj. w formie, w której została złożona):
Kliknij tutaj, by pobrać petycje.
 Kliknij tutaj, by pobrać odpowiedź na petycję.