Dział Finansowo - Księgowy

Anita Rzepka
główny księgowy

Dział Pomocy Społecznej

Agnieszka Szmigiel
starszy pracownik socjalny

Dorota Kopciał
starszy pracownik socjalny

Anna Zbirowska
specjalista pracy socjalnej

 

tel. 606-412-901

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

Ewa Piekarska
starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Elżbieta Siemak
referent ds. świadczeń rodzinnych

Elżbieta Jabłonowska
referent ds. świadczeń wychowawczych

Sebastian Kulis
referent ds. informatyki 

 

tel. 694-467-245