Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD z podprogramami na każdy następny rok.

Grupa osób, do których skierowana jest pomoc żywnościowa to bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni oraz pozostałe grupy spełniające kryteria dochodowe. Z żywności korzystać mogą osoby lub rodziny o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i działającej zgodnie z kryterium dochodowym, których dochód nie przekracza 200% kryterium tj. 1268,00zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł na osobę w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.
W skład zestawu całego Podprogramu 2016r. wchodzą:

- makaron jajeczny

- ryż biały

- herbatniki

- mleko UHT

- ser podpuszczkowy dojrzewający

- groszek z marchewką

- fasola biała

- koncentrat pomidorowy

- powidła śliwkowe

- gulasz wieprzowy z warzywami

- filet z makreli w oleju

- szynka drobiowa

- cukier biały

- olej rzepakowy