W dniu 28 listopada 2018 r. w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”, z inicjatywy Pani dr Alicji Kołakowskiej Wójt Gminy Świętajno oraz Pani Ewy Gronowskiej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie inaugurujące aktywny udział mieszkańców Gminy Świętajno w Kampanię.

W spotkaniu udział wzięli mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie wraz z podległymi mu policjantami, przedstawiciele wszystkich szkół z terenu Gminy Świętajno oraz pracownicy socjalni GOPS-u w Świętajnie.

Na wstępie każdy z uczestników spotkania został udekorowany symbolem Kampanii czyli Białą Wstążką.

Ten symbol otworzył dyskusję na temat wspólnej pracy instytucji oraz podmiotów związanych z samorządem, oświatą i służbą zdrowia zmierzającej do eliminowania zjawiska przemocy.

Edukowanie najmłodszego już pokolenia w tym zakresie jest rzeczą niezwykle ważną, dlatego też w spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu plastycznego pod nazwą „Przeciw przemocy w rodzinie w Gminie Świętajno” zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świętajnie. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie.

W trakcie spotkania osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne z obszaru przeciwdziałania przemocy, po to aby treści zawarte w nich propagować jak najszerzej.

Po oficjalnej części spotkania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie spotkali się z beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej aby omówić odpowiedzialność karną wynikającą z dopuszczenia się przestępstw o charakterze przemocowym.

 

uczestnicy spotkania 2

laureaci konkursu STOP Przemocy w Gminie Świętajno

uczestnicy spotkania 1