Dnia 5 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Świętajnie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod nazwą "Przeciw przemocy w rodzinie w Gminie Świętajno" zorganizowanego przez Gminę Świętajno / Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świętajnie oraz Komendę Powiatową Policji w Szczytnie.

Celem konkursu było wykonanie plakatu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świętajno. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-Vi szkół podstawowych z terenu Gminy Świętajno.

Na spotkaniu obecne były dzieci biorące udział w konkursie wraz z nauczycielami oraz Wójt Gminy Świętajno dr Alicja Kołakowska i podinspektor Arkadiusz Napiórkowski, którzy wręczyli nagrody zwycięzcom.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Klaudia Dąbkowska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie

II miejsce - Nikola Duda - Szkoła Podstawowa w Świętajnie

III miejsce - Wojciech Karpiński - Szkoła Podstawowa w Jerutach

Przyznano także trzy wyróżnienia:

1. Martyna Kruczyk - Szkoła Podstawowa w Jerutach

2. Maja Spanialska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie

3. Zuzanna Grzyb - Szkoła Podstawowa w Jerutach

 

Prace konkursowe
Prace konkursowe

 

I miejsce - Klaudia Dąbkowska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
I miejsce - Klaudia Dąbkowska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
II miejsce - Nikola Duda - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
II miejsce - Nikola Duda - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
III miejsce - Wojciech Karpiński - Szkoła Podstawowa w Jerutach
III miejsce - Wojciech Karpiński - Szkoła Podstawowa w Jerutach
III miejsce - Wojciech Karpiński - Szkoła Podstawowa w Jerutach
Wyróżnienie - Martyna Kruczyk - Szkoła Podstawowa w Jerutach
Wyróżnienie -Maja Spanialska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
Wyróżnienie - Maja Spanialska - Szkoła Podstawowa w Świętajnie
Wyróżnienie - Zuzanna Grzyb - Szkoła Podstawowa w Jerutach
Wyróżnienie - Zuzanna Grzyb - Szkoła Podstawowa w Jerutach
Uczestnicy wręczenia nagród
Uczestnicy wręczenia nagród