Ogólnoświatowa Kampania “Biała wstążka”

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”

PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku trwać będzie Kampania „Biała Wstążka” mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Jest to największa na świecie, prowadzona w 55 krajach, kampania przeciw przemocy. Została zapoczątkowana w Kanadzie w 1991r. po wydarzeniach z dnia 6 grudnia 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, kończy 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Wójt Gminy Świętajno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie włączają się w Kampanię „Biała Wstążka” w której, jednym z elementów są „Otwarte Drzwi”.

W ramach „Otwartych Drzwi” w dniu 03 grudnia 2021 r w godz. od 16.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie ul. Spółdzielcza 4 dyżur pełnić będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świętajnie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny. Osoby potrzebujące wsparcia, poradnictwa socjalnego, pedagogicznego m.in. w zakresie praw przysługujących osobom doznającym przemocy serdecznie zapraszamy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status