OTWARCIE SIEDZIBY KLUBU SENIOR + W SPYCHOWIE

Dnia 8 lipca 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Klubu Senior+ w Spychowie. Wśród zaproszonych gości byli:

  • Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,
  • Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego,
  • Małgorzata Sobierajska – Kierownik DPS w Szczytnie Filia w Spychowie,
  • Andrzej Bruździak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Świętajno,
  • Ewa Gronowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie,
  • Przemysław Golon – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie

oraz radni Gminy Świętajno, pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie, a przede wszystkim seniorzy- uczestnicy klubu.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Sławomir Sadowski, który powiedział: „dobrze, że powstają miejsca, gdzie seniorzy mogą się spotkać, spędzić wspólnie czas, brać udział w różnych zajęciach, bo  najgorszą rzeczą w życiu jest samotność”.  Następnie głos zabrał Starosta Szczycieński – p. Jarosław Matłach, który podkreślił dobrą współpracę z lokalnym samorządem. Po nim głos zabrała wójt – Alicja Kołakowska, która podziękowała m.in. za dofinansowanie, bezpłatnie użyczenie części powiatowej nieruchomości. Słowa podziękowania skierowała również ku gminnym radnym za zrozumienie potrzeb seniorów. Jako ostatnia przemawiała przedstawicielka seniorów  – p. Janina Mierzejewska, która krótko nakreśliła historię grupy seniorów w Spychowie i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Klubu. Następnie zebrani wysłuchali muzyki oraz śpiewu w wykonaniu Mai i Wojciecha Skrajnych. Po czym nastąpiło przecięcie wstęgi i zwiedzanie pomieszczeń Klubu Senior + w Spychowie.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status