Program operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD z podprogramami na każdy następny rok.

Grupa osób, do których skierowana jest pomoc żywnościowa to bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni oraz pozostałe grupy spełniające kryteria dochodowe. Z żywności korzystać mogą osoby lub rodziny o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i działającej zgodnie z kryterium dochodowym, których dochód nie przekracza 200% kryterium tj. 1268,00zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł na osobę w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

W skład zestawu całego Podprogramu 2016r. wchodzą:

– makaron jajeczny

– ryż biały

– herbatniki

– mleko UHT

– ser podpuszczkowy dojrzewający

– groszek z marchewką

– fasola biała

– koncentrat pomidorowy

– powidła śliwkowe

– gulasz wieprzowy z warzywami

– filet z makreli w oleju

– szynka drobiowa

– cukier biały

– olej rzepakowy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status