Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 6 czerwca 2024r. z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świętajno projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świętajno

na lata 2024 – 20230

            Na podstawie Zarządzenia Nr GOPS 0050.3.2024 Wójta Gminy Świętajno z dnia 08.05.2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świętajno w dniach od 14.05.2024r. do 4.06.2024r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świętajno na lata 2024 – 2030 w celu zebrania uwag, wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

            W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świętajno na lata 2024 – 2030 i formularzem zgłaszania uwag zostało zamieszczone w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Świętajno bip.swietajno.ug.gov.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie www.gops-swietajno.pl, a w wersji papierowej dokumenty były dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.

            W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag ani propozycji.

                                                                                                Wójt Gminy Świętajno

                                                                                              /-/ dr Alicja Kołakowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status