INFORMACJA O DODATKACH DLA GOSPODARSTYW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRODEŁ CIEPŁA

W ustawie z dnia 15 września 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz.1967), określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w terminie miesiąca od dnia złożenia w/w wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku nie jest możliwe w terminie miesiąca od daty ich złożenia.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status