Klub Senior + otwarcie

Dnia 27 stycznia 2020r. odbyła  się uroczystość otwarcia Klubu Senior + w Świętajnie. Wśród zaproszonych gości  obecni byli: Pan Marcin Jastrzębski –Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Jarosław Matłach – Starosta szczycieński, Radni Gminy Świętajno oraz radni powiatowi, Ksiądz Jerzy Malewicki – proboszcz parafii Świętajno, Sołtysi, Dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek gminnych oraz seniorzy. Pani Alicja Kołakowska –Wójt Gminy Świętajno jako gospodarz przedstawiła informacje na temat utworzenia klubu. Klub Senior + został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2019. Na mocy porozumienia z dnia 28.05.2020 r. zawartego między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim a Gminą Świętajno, Gmina otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie Klubu w kwocie 26.383,21 zł, środki własne to kwota 6.670,18. Łącznie w ramach programu wydatkowano 33.053,39 zł.Klub przeznaczony jest dla 30 seniorów, zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Zajęcia dostosowane będą do potrzeb seniorów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. Pan Marcin Jastrzębski, który poinformował o realizacji programu w województwie warmińsko-mazurskim oraz Pan Jarosław Matłach,  który mówił „jesień życia wcale nie musi być smutna, może być złota, radosna i słoneczna…”. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowej siedziby Klubu Senior+. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z przedszkola samorządowego „Akademia Bajek”  w Świętajnie oraz Martyna Dąbkowska i Natalia Rzepka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status