Pracownicy

Kierownik 

Ewa Gronowska

tel. 694-467-340

Dział Finansowo – Księgowy

Anita Rzepka
główny księgowy

Dział Pomocy Społecznej

Agnieszka Szmigiel
starszy pracownik socjalny

Dorota Kopciał
starszy pracownik socjalny

Anna Zbirowska
specjalista pracy socjalnej

Elżbieta Jabłonowska
pracownik socjalny

tel. 606-412-901

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Ewa Piekarska
starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Magdalena Pokora
referent ds. świadczeń rodzinnych

tel. 694-467-245

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status